Friday, January 13, 2012

Sara 1Malaysia

Datuk Seri Najib Tun Razak melakar satu lagi detik bersejarah dalam usahanya meningkatkan taraf hidup rakyat apabila melancarkan Skim Amanah Rakyat 1Malaysia (Sara 1Malaysia) yang bakal memberi manfaat kepada 100,000 isi rumah berpendapatan rendah.

MM: Terimakasih PM. Satu lagi usaha kerajaan untuk membantu dan memberi kesenangan kepada rakyat bertepatan dengan slogan 'Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan'. Segala rancangan yang dibuat kerajaan memberi manafaat kepada semua rakyat tanpa mengira kaum dan fahaman politik.

No comments:

Post a Comment